Znakovni tip podataka

     

 

Znakovni tip podataka ili char je standardni redni tip i predstavlja skup znakova. Svakom znaku pridružen je redni broj (prema ASCII kodu) koji se zapisuje u memoriji. Char zauzima u memoriji 1 byte. Konstanta tipa char piše se u jednostrukim navodnicima. Znakovnom tipu pripada i praznina tj. blank.

Opći oblik naredbe za najavu znakovne varijable je:

VAR ime_varijable:char;

Funkcije na znakovnom tipu podataka su:

ord(c) - redni broj znaka c

chr(n) - znak čiji je redni broj n

Obzirom da je skup znakova uređen ASCII kodom možemo i uspoređivati znakove, a isto tako možemo definirati funkcije pred(c), i succ(c).