Logički tip podataka

     

 

Logički tip ili boolean je standardni redni tip s dva elementa: true (istina) i false (laž).

Nad logičkim tipom podataka definirani su standardni operatori:

NOT - negacija (NE)

AND - konjunkcija (I)

OR - disjunkcija (ILI)

Ako su a i b varijable logičkog tipa rezultat logičkih operacija definiran je tablicama – nazivamo ih TABLICAMA ISTINITOSTI

A

not A

1

0

0

1

A

B

A AND B

1

1

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0

A

B

A OR B

1

1

1

1

0

1

0

1

1

0

0

0


A

operator

B

rezultat

 


Operator

A

rezultat

NOT

Varijablu logičkog tipa najavit ćemo ovako:

VAR ime_varijable:boolean;

Na logičkom tipu podataka (boolean)vrijedi:

ord(true) = 1

ord(false) = 0

pred(true) = false

succ(false)= true

Standardne funkcije koje kao rezultat vraćaju logičke vrijednosti su:

odd(i) - daje vrijednost true ako je x neparan, a inače vraća false

eof(d) - daje vrijednost true ako je kraj datoteke

eoln(d) - daje vrijednost true ako je kraj linije datoteke