Tablica funkcija i tipova podataka

     

 

Ova tablica neka vam posluži kao pomoć kod određivanja tipova podataka rezultata pojedinih funkcija:

Tip argumenta funkcije

integer

real

char

boolean

Tip
rezultata
funkcije

integer

ord
succ
pred
abs
sqr

trunc
round

ord

ord

real

sqrt
exp
ln
sin
cos
arctan

abs
sqr
sqrt
exp
ln
sin
cos
arctan
frac
int

char

pred succ

boolean

odd

pred
succ

Obzirom da ste sada dobili osnovne informacije o nekim tipovima podataka u idućoj lekciji ćete naučiti kako ih obrađivati te kako s njima računati.