Formatiranje ispisa

     

 

Podaci koji se tijekom izvršavanja programa obrađuju i mijenjaju ponekad na zaslon ne izlaze u korisniku pristupačnoj formi. Vrlo često realni brojevi su ispisani s mnoštvom decimalnih mjesta sto rezultate ponekad čini poprilično nepreglednim. Često je potrebno prilagoditi izlazne podatke.

Postupak kojim se određuje način ispisa podataka naziva se formatiranje.

Realni brojevi se ispisuju na zaslon u eksponencijalnom obliku. Moguće je odrediti ukupan broj mjesta koja će broj zauzeti kao i broj decimalnih mjesta. Ukupan broj mjesta zbog decimalne točke i bar jedne znamenke ispred decimalne točke mora biti najmanje za 2 veći od broja decimala. Opći oblik naredbe je:

write(varijabla:ukupna_duljina:broj_decimala);

Isto vrijedi i za naredbu writeln. Ako zadamo nedovoljan broj mjesta ispis će automatski biti proširen na nužan broj mjesta, a ako zadamo veći broj od potrebnog, ispred broja će ostati odgovarajući broj praznih mjesta.
Često se piše varijabla:0:2 što znači da se uzme onoliko mjesta koliko je potrebno za ispis broja, a broj decimalnih mjesta ograniči na 2.

Primjer 1:

Ako je a realna varijabla s vrijednosti 3.1400000000E+00, naredbom

writeln(a: 9 : 3 );

ograničavamo broj na 9 mjesta i od toga 3 decimalna. Dakle ispis će biti

□□□□3.140

Ispred broja ostat će 4 prazna mjesta.

I cijeli broj s može ograničiti, ali u tom slučaju iza imena varijable pišemo samo ukupnu duljinu broja. Na taj način možemo podatke, recimo pisati u stupcima. Opći oblik naredbe je:

write(varijabla:ukupna_duljina);

Primjer 2:

Ako su varijable x i y tipa integer i iznose x= 78, y=985, niz naredbi

writeln(x:8);
write(y:8);

ispisat će ovo:

□□□□□□78

□□□□□985

(brojevi su poravnati s desne strane)

Zadatak 1:

Promotrite slijedeći zadatak i proučite načine ispisa:

Osim ispisa podataka bitno je unijeti podatke za obradu. Podaci se mogu unositi s tipkovnice, čitati iz datoteke itd. No za unos podataka trebamo i druge naredbe. U idućoj lekciji proučite kako ispisati podatke.