Procedure za unos podataka

     

 

Procedure za ispis podataka omogućavaju nam prikaz rezultata obrade na zaslonu monitora. Program bi trebao obrađivati različite podatke te stoga trebamo imati mogućnost unosa različitih podataka s tipkovnice. Time programi postaju općenitiji i primjenjivi na različite ulazne podatke. Svakim pokretanjem programa možemo djelovati na drugim ulaznim podacima i na taj način dobivati druge izlazne podatke.

Naredbe za unos podataka sa tipkovnice su read i readln.

Naredba read prihvaća podatke sa standardnog ulaza i pridružuje ih varijablama u popisu.

Naredba readln radi sve kao i naredba read s tim da se nakon pridruživanja vrijednosti varijablama ignoriraju  ostali uneseni podaci sve do početka slijedeće linije.