Rješavanje jednostavnih programa

     

 

Navedene zadatke riješite u programskom jeziku FreePascal!

Zadatak 1:

Mali Ivica treba za domaću zadaću napisati kvadrat, prethodnik, sljedbenik, apsolutnu vrijednost i korijen apsolutne vrijednosti od nekoliko cijelih brojeva. Pomognite mu da riješi domaću zadaću te da napišite program koji će za učitani cijeli broj izračunati njegov kvadrat, prethodnik, sljedbenik, apsolutnu vrijednost i korijen apsolutne vrijednosti.

Zadatak 2:

Kraj je školske godine i učiteljica je zamolila Ivicu da joj pomogne izračunati postotak nedovoljnih učenika u cijeloj školi. Pomognite Ivici i napišite program koji će učitati ukupan broj učenika škole, koliko je od njih ocijenjeno s negativnom ocjenom te izračunati postotak negativno ocijenjenih učenika.

Zadatak 3:

Ivica je svojoj majci za majčin dan kupio vazu. Vaza je u obliku kvadra. Koliko vode stane u vazu, ako ju napunimo do samog vrha?

Zadatak 4:

Učitajte dva cijela broja pa ih smjestite u varijable a i b. Zamijenite mjesta varijablama tako da vrijednost iz a prebacite u varijablu b, a vrijednost varijable b prebacite u varijablu a.

Zamjenu vrijednosti varijablama a i b moguće je napraviti na više načina. Dva najčešća načina pogledajte u Animacijema:

1. Uporabom računskih operacija zbrajanja i oduzimanja

2. Pomoćnom varijablom