Definiranje tipova podataka – type

     

 

Svaki tip podataka ima svoje područje vrijednosti. Tako je recimo područje vrijednosti integera od -32768 do 32767, byta od 0 do 255 i td.
Ponekad nije dovoljno upotrebljavati već postojeće tipove podataka budući da je lakše i preglednije koristit neke specifične tipove podataka.

Pascal nam omogućava samostalno kreiranje tipova podataka.

Naredba koja nam omogućava definiranje vlastitih tipova podataka je naredba type. Opći oblik te naredbe je

type ime_tipa=područje_vrijednosti;

Nakon što definiramo tip podataka potrebno je deklarirati varijablu koja će biti istog tipa podataka:

var ime_varijable:ime_tipa;

Možemo kreirati dva tipa podataka, pobrojani i intervalni. U nastavku ćemo se upoznat s intervalnim tipom podataka.