Pobrojani tip podataka

     

 

Pobrojani tip podataka omogućuje kreiranje skupa vrijednosti koje pojedina varijabla može poprimiti. Recimo da u programu trebamo nabrojati dane u tjednu. Jedan od načina je da ih numeriramo: 1 - nedjelja, 2 - ponedjeljak itd. No jednostavnije i preglednije bi bilo koristiti njihove nazive. Opći oblik definicije pobrojanog tipa podatak je:

ime_tipa=(ime_1, ime_2, ..., ime_n);

Primjer 1:

type

dani=(ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak, subota, nedjelja);

prvi_kvartal=(sijecanj, veljaca, ozujak, travanj);

ocjene=(odlican, vrlodobar, dobar, dovoljan, nedovoljan);


Bitno je napomenuti da sve moguće vrijednosti koje određena varijabla može poprimiti trebamo navesti u zagradi.

Ista konstanta ne može se pojavljivati u više tipova podataka. Na primjer nije ispravno pisati:

Primjer 2:

type

ocjene=(odlican, vrlodobar, dobar, dovoljan, nedovoljan);

pozitivne=(odlican, vrlodobar, dobar, dovoljan);


Konstante koje određuju tip podataka automatski se numeriraju i na taj način se mogu i uspoređivati (<, >, =, <>, <=, >=).

Na primjer iz prošlog primjera je odlican < vrlodobar jer je redni broj od odlican 0, vrlodobar 1, dobar 2 itd. To bi značilo da možemo upotrebljavati i funkcije prethodnik i sljedbenik.

Primjer 3:

Za definicije tipova

type

dani=(ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak, subota, nedjelja);

ocjene=(odlican, vrlodobar, dobar, dovoljan, nedovoljan);

izračunajte vrijednost sljedećih izraza.

a).

succ(utorak)

 

b).

pred(dobar)

 

c).

ord(subota)

 

d).

ponedjeljak>subota