Sažetak - drugo poglavlje

     

 

Programski jezik Pascal kreirao je Nikolaus Wirth početkom sedamdesetih godina prošlog stoljeća. Pascal je prvenstveno zamišljen kao jezik za učenje programiranja i razvijanja lijepog stila u programiranju. Danas je jedan od najpopularnijih programskih jezika za učenje programiranja. Instalacija je vrlo jednostavna, a editor pregledan i lak za uporabu.

Da biste napisali program u Pascalu trebate poštovati njegovu strukturu, ispravno najaviti i definirati sve objekte koje će te u programu upotrebljavati (varijable, konstante, tipove podataka, ...). Pascal raspolaže različitim tipovima podatka (integer, real, char, boolean, ...). Moguće je i kreiranje vlastitih tipova podataka (pobrojani, intervalni). Na pojedinim tipovima podataka definirane su funkcije koje prilikom programiranja uvelike olakšavaju rješavanje problema.

Operatori su isti kao u drugim programskim jezicima. Prioritet izvršavanja operatora isti je kao u matematici. Naredba pridruživanja omogućava promjenu vrijednosti varijablama.

Pascal ima dvije procedure za ispis podatka (writeln, i write). Naredba write ispisuje podatke i pokazivač ostavlja odmah iza napisanog teksta što znači da će se naredba koja slijedi izvršiti odmah iza željenog teksta bez razmaka. Naredba writeln ispisuje podatke i pokazivač prebacuje u novi red što znači da će se sljedeća naredba izvršiti u novom retku.

Za unos podatka postoje također dvije procedure -read i readln. Razlika među njima je u tome što naredba read prihvaća podatke sa standardnog ulaza i pridružuje ih varijablama u popisu, a naredba readln nakon pridruživanja vrijednosti varijablama ignorira ostali uneseni podaci sve do početka sljedeće linije.

Kako pojedine naredbe u programu preskočiti te kako ih uvjetno izvršiti. Da bi to ostvarili upotrebljavamo naredbe grananja.Pogledajmo u idućem poglavlju.