Pregled sadržaja - treće poglavlje

     

 

Treće poglavlje pokazat će vam kako upotrebljavati grananje ili selekciju u programu. Naime često u programiranju neke dijelove programa moramo izvršiti samo ako su zadovoljeni neki uvjeti. Grananje može biti jednostruko ili višestruko. Jednostruko grananje je ono kod kojeg blok naredbi izvršavamo ako je neki uvjet zadovoljen, a u protivnom prelazimo na prvu sljedeću naredbu. Naredba jednostrukog grananja u Pascalu je if..then.

Naredbu if - then - else upotrebljavamo za grananje u dva smjera.

Ukoliko zadatak zahtijeva grananje programa u više smjerova možemo pisati više if naredbi jednu u drugoj. Takav način pisanja naredbi nazivamo blok naredbi if.

Naredba case upotrebljavamo kod višestrukog grananja koje ovisi o vrijednosti nekog izraza. Ukoliko izraz ili varijabla tijekom programa mogu poprimiti različite vrijednosti i ovisno o tim vrijednostima treba izvršiti različite blokove naredbi upotrijebit ćemo case, jer je pregledniji od niza if naredbi.

Aktivnosti

Proučavanje sadržaja i primjera kroz koje ćete steći osnovna znanja o naredbama selekcije ili grananja.Istraživanje Interneta, literature ili drugih izvora u potrazi za odgovorima na pitanja vezanim grananje u programu.Diskusije: U ovom poglavlju predviđeno je da sve zadatke prokomentirate u alatu za diskusije pod nazivom "Grananje". Na taj način će te vjerojatno brže shvatiti rješenja zadatka. Možda će te doći i do nekih pametnijih rješenja. Diskusije su vrlo bitne pri usvajanju znanja stoga objavljujte poruke i komunicirajte s ostalim polaznicima. Završna ocjena će dijelom (do 10%) ovisiti i o aktivnosti polaznika na forumu.


Zadaci i vježba: U većini lekcija nalaze se primjeri i zadaci za vježbu. Riješite ih kako biste dobili uvid u stečeno znanje. Također postoje i lekcije koje su u potpunosti sastavljene od zadataka.