Blok naredbi if

     

 

Programski jezik Pascal dozvoljava pisanje naredbe if jednu unutar druge. Takav način pisanja naredbi nazivamo blok naredbi if. Na taj način omogućeno je višestruko grananje u programu.

Opći oblik je:

if uvjet_1 then naredba_1
else
    if uvjet_2 then naredba_2
    else
         if
uvjet_3 then naredba_3
    ...
 

Iako broj naredbi nije ograničen treba biti oprezan kod pisanja ovakve naredbe budući da često nije pregledna. Pravilo je da else uvijek pripada najbližoj if naredbi, no to se može promijeniti uporabom begin i end.

Primjer 1:

if uvjet_1 then begin
      if
uvjet_2 then naredba_1
end
else
     naredba_2;

Obzirom da u prvoj if naredbi imamo begin i end, else se odnosi na prvu, a ne na drugu (najbližu) if naredbu.

Primjer 2:

Pogledajte dva načina rješavanja sljedećeg problema: Učitajte dva cijela broja i provjerite u kakvom su međusobnom odnosu (<, >, =)

a) s tri if naredbe

b) s blokom naredbi if

Pokrenite FreePascal i riješite sljedeće zadatke.

Zadatak 1:

Za učitani realan broj x izračunajte y zadan sljedećom formulom

Napomena: Obzirom da u drugom slučaju x mora biti veći od -3 i manji od 3 moramo koristiti složeni uvjet (x>=-3) and (x<3)

Zadatak 2:

Za učitanu godinu provjeri je li prijestupna ili ne.

Napomena: Prijestupna godina je ona koja je djeljiva sa 4 i nije djeljiva sa 100, ili je djeljiva sa 400.

U nastavku imate nekoliko zadataka koji će Vam pomoći u razumijevanju naredbe grananja. Prionite poslu i riješite zadatke.