Pregled sadržaja - četvrto poglavlje

     

 

Prilikom programiranja često se dogodi da neke dijelove programa treba ponavljati više puta. Četvrto poglavlje pojasnit će naredbe ponavljanja (petlje, iteracije). Postoje dvije vrste petlji: petlje s unaprijed poznatim brojem ponavljanja i uvjetne petlje.

Petlje s unaprijed poznatim brojem ponavljanja ponavljaju blokove naredbi onoliko puta koliko je to zadano definicijom petlje. Takve petlje su for..to i for..downto. Obavezno imaju brojač ili kontrolnu varijablu koja odbrojava broj prolaza kroz petlju.

Uvjetne petlje su one kod kojih broj ponavljanja ovisi o nekom uvjetu, koji se mijenja svakim prolazom kroz petlju. Uvjet ponavljanja može se provjeravati na početku ili na kraju petlje. Ako se uvjet provjerava na početku petlje onda se naredbe u petlji ne moraju nikada izvršiti (jer uvjet odmah na početku ne mora biti istinit).Takva petlja je petlja while. Ako se uvjet ponavljanja provjerava na kraju petlje naredbe u petlji se moraju barem jednom izvršiti. Takva je petlja repeat. uvjetne petlje mogu, ali ne moraju imati brojač.

U Pascalu dozvoljeno je pisati petlju u petlji.

Aktivnosti

Proučavanje sadržaja i primjera kroz koje ćete steći osnovna znanja o naredbama ponavljanja
Istraživanje Interneta, literature ili drugih izvora u potrazi za odgovorima na pitanja vezanim uz ponavljanje u programu.Diskusije: U ovom poglavlju predviđeno je da sve zadatke prokomentirate u alatu za diskusije pod nazivom "Petlje". Na taj način će te vjerojatno brže shvatiti rješenja zadatka. Možda će te doći i do nekih pametnijih rješenja. Diskusije su vrlo bitne pri usvajanju znanja stoga objavljujte poruke i komunicirajte s ostalim polaznicima. Završna ocjena će dijelom (do 10%) ovisiti i o aktivnosti polaznika na forumu.


Zadaci i vježba: U većini lekcija nalaze se primjeri i zadaci za vježbu. Riješite ih kako biste dobili uvid u stečeno znanje. Također postoje i lekcije koje su u potpunosti sastavljene od zadataka.