Naredbe ponavljanja

     

 

Prilikom programiranja često se dogodi da neke dijelove programa treba ponavljati više puta. Recimo ako treba zbrojiti 5 učitanih brojeva, moramo ponoviti naredbu učitavanja 5 puta i onda izvršiti zbrajanje. Ako je broj učitanih brojeva puno veći (recimo 50, 100 ili više) gotovo je nemoguće napisati toliko naredbi učitavanja, a i program postaje jako nepregledan. Stoga postoje naredbe ponavljanja (petlje, iteracije). One omogućavaju da se naredba ili blok naredbi više puta izvedu.

Petlje možemo podijeliti na:

  • petlje s unaprijed poznatim brojem ponavljanja
  • uvjetne petlje

Petlje s unaprijed poznatim brojem ponavljanja ponavljaju blokove naredbi onoliko puta koliko je to zadano definicijom petlje.

Kod uvjetnih petlji broj ponavljanja ovisit će o nekom uvjetu, koji se mijenja svakim prolazom kroz petlju s tim da se uvjet ponavljanja može provjeravati na početku petlje ili na kraju petlje.

Proučite pobliže u sljedećoj lekciji naredbe s unaprijed poznatim brojem ponavljanja.