Petlja unutar petlje (for)

     

 

Ponekad zadatak zahtjeva više for petlji i to jednu u drugoj.

Opći oblik takve konstrukcije je:

for i:=pocetna_1 to konacna_1 do

     for j:=pocetna_2 to konacna_2 do

          for k:=pocetna_3 to konacna_3 do

                      ............

Zadatak 1:

Potrebno je ispisati tablicu za učitani n

1

1  2

1  2  3

1  2  3  4

1  2  3  4  5

…….

1  2  3  4  ….   n

 

Napomena.
Primijetite da se prvi stupac (1) ispisuje n puta. Drugi stupac (2) n-1 puta i td. Naredbe su:

for i:=1 to n do (*vrti redak*)
begin
     for j:=1 to i do (*vrti stupac*)
            write(j:5); (*ispisuje vrijednost*)
     writeln;(*prijelaz u novi red*)
end;

Dok se vanjska petlja (po i) izvrši jednom, njoj nutarnja (po j) se izvrši od početka do kraja. Dakle pogledajmo što bi se trebalo ispisivati po koracima.

 

i

j

ISPIS

1. korak

1

1

1

 

2. korak

2

1

1    2

3. korak

2

2

gotova petlja po j prijelaz u novi red

4. korak

3

1

1    2     3

5. korak

3

2

6. korak

3

3

gotova petlja po j prijelaz u novi red

itd

Vježbajte petlju for rješavajući zadatke koji se nalaze u idućoj lekciji.