Zadaci s petljom while

     

 

Ova lekcija donosi Vam nekoliko riješenih zadataka sa petljom while.

Zadatke riješite pokretanjem FreePascala. Rješenja zadataka prokomentirajte uporabom alata za diskusiju pod temom "Petlje".

Zadatak 1:

Učitati prirodan broj i izračunati sumu njegovih znamenaka.

Zadatak 2:

Učitati prirodan broj i rastaviti ga na faktore.

Zadatak 3:

Učitaj cijeli broj i pretvori ga u binarni

Zadatak 4:

Napravi tablicu funkcije f = 5x3 + 3x2 + x + 5 kada je x iz intervala od 0 do 6 s korakom 0.5.

Zadatak 5:

Izračunaj sumu za učitani n

Osim petlje while koja uvjet ponavljanja provjerava na početku postoji i petlja koja uvjet ponavljanja provjerava na kraju petlje. O njoj će te nešto više saznati u sljedećoj lekciji.