Osnovne informacije o tečaju

     

 

Kome je tečaj namijenjen?

Tečaj je prvenstveno namijenjen srednjoškolcima, početnicima u programiranju, no za učenje programiranja mogu ga koristiti i stariji osnovnoškolci te profesori, učitelji i svi koji žele naučiti programirati u Pascalu.

Sadržaj tečaja

Tečaj je podijeljen u četiri velika poglavlja. Prvo poglavlje donosi općenite informacije o razvoju programskih jezika i generacijama programskih jezika te neke osnovne pojmove vezane za Pascal (ključne riječi, standardna imena, …) te etape programiranja.

U drugom poglavlju opisana je instalacija FreePascal-a, upoznavanje sa strukturom programa, tipovima podatka i osnovnim elementima Pascala. U ovom poglavlju obrađene su naredbe unosa i ispisa podatka. Obrađeno je i grananje u programu (if..then, if..then..else, case) i naredbe ponavljanja odnosno petlje. Petlje mogu biti petlje s unaprijed poznatim brojem ponavljanja (for..to, for..downto) i uvjetne petlje. Uvjetne petlje uvjet ponavljanja mogu provjeravati na početku petlje (while) ili na kraju petlje (repeat).

Ciljevi tečaja

Uspješnim savladavanjem tečaja "Osnove programiranja u Pascalu" moći ćete:

  • koristiti osnovne algoritme
  • ispravno napisati pojedine naredbe
  • pravilno primijeniti naredbe ovisno o zadanom problemu
  • samostalno rješavati jednostavnije zadatke pomoću programskog jezika Pascal

Predznanja potrebna za pohađanje tečaja

Zbog specifičnog načina učenja (on-line) polaznici ovog tečaja moraju dobro poznavati osnovni rad na računalu (rad s datotekama i mapama, instalacija programa), kao i snalaženje na Internetu (pretraživanje i komunikacija el. poštom).

Za lakše savladavanje sadržaja tečaja polaznici bi bez većih teškoća trebali pratiti gradivo matematike koje je u planu i programu drugih razreda srednje škole. No, kako se radi o matematičkim osnovama, učenici koji s lakoćom prate program sedmog i osmog razreda ne bi trebali imati problema u savladavanju gradiva ovog tečaja.

Preporuka polaznicima

Za programiranje u Pascalu postoji nekoliko programa. Ovaj tečaj rađen je u FreePascalu. Program možete preuzeti na stranici

http://www.freepascal.org/down/i386/win32-ftp.freepascal.org.var.

Instalacija i uporaba editora objašnjene su u samom tečaju.

Napomena

Tečaj pokriva tek jedan dio gradiva vezanog za programiranje u Pascalu. Za uspješno programiranje i rješavanje složenijih problema pomoću programskog jezika Pascal potrebno je proširiti znanje dodatnom literaturom ili pričekati nastavak tečaja!

Impressum

Tatjana Stranjak, prof.
Osijek