Pregled sadržaja i aktivnosti u drugom poglavlju

     

 

Ovo je uvodno poglavlje u tečaj i u njemu je naglasak na osnovnim pojmovima: programu, programiranju, naredbi, programskom jeziku...

Odmah na početku potrebno je uočiti da je programiranje proces koji se sastoji od nekoliko etapa. Sve su one jednako važne i niti jednu nije dobro preskočiti čak ni prilikom pisanja jednostavnijih programa koji se sastoje od nekoliko linija koda.

Dobro definiran zadatak temelj je kojim započinje čitav proces. Detaljna i kvalitetna analiza zadatka uvjet je za dobro napravljen posao. Na analizi zadatka temelji se algoritam koji je osnova za pisanje programa u programskom jeziku.

Program napisan u višem programskom jeziku potrebno je prevesti u strojni jezik, a tijekom prevođenja ispravljaju se pogrešno napisane naredbe i funkcije.

Uspješno prevedeni program nije garancija njegove točnosti. Da je logika razmišljanja točna i algoritam dobar dokazat će detaljno testiranje. Kad je program testiran, dovršava se izrada dokumentacije i program se predaje izvršitelju.

Nakon predaje programa on se ne sprema u ladicu, već se konstantno radi na njegovu usavršavanju i prilagodbi zahtjevima tržišta.

Aktivnosti

Proučavanje sadržaja i primjera kroz koje ćete steći osnovna znanja o procesu programiranja.


Promišljanje o predloženim temama i pitanjima kao što su: o čemu treba voditi računa prilikom definiranja zadatka, što je to izvršni kod i zbog čega je potreban, jesu li u procesu programiranja stvarno potrebne sve navedene etape ili je neku od njih moguće preskočiti?


Istraživanje Interneta, literature ili drugih izvora u potrazi za odgovorima na pitanja vezanim uz proces programiranja.


Diskusije: Već na početku rada pozivamo vas da se uključite u diskusije i prihvatite ovaj alat kao sredstvo učenja koje znatno olakšava čitav proces učenja. Objavljujte poruke u diskusijskim forumima kako bi se upoznali sa načinom diskutiranja i okruženjem. U diskusijama vezanim uz sadržaje učenja sudjelujte na konstruktivan način, pokažite da ste proučili sadržaj ili dodatne izvore i da ste dobro promislili o postavljenim pitanjima. Obrazlažite i argumentirajte svoje mišljenje ne vrijeđajući ostale sudionike diskusija.

Zadaci i vježba: U ovom poglavlju očekuje se da redovito prolazite sve vježbe ugrađene u lekcije. Na kraju poglavlja predviđeno je nekoliko zadataka za samostalnu vježbu. Rješavanjem zadataka za vježbu dobit ćete uvid u stečeno znanje.