Programiranje

     

 

Dobro smo upoznati s činjenicom da se računala danas koriste u svim dijelovima ljudskog života. Gledajući tehničke karakteristike, ona se međusobno razlikuju, no svima je zajedničko to što im namjenu određuje program.
Danas na tržištu ima puno različitih programa, a činjenica da ste na ovom tečaju pokazuje da ste, osim za korištenje programa, zainteresirani i za njihovu izradu.

U ovoj uvodnoj lekciji upoznat ćemo se sa osnovnim pojmovima programiranja: programom, naredbom i programskim jezikom.

Gotovo svaka knjiga ili članak vezan uz računala počinje sličnom rečenicom kojom je započeta i ova lekcija. Upravo nam to pokazuje koliko je računalo važno. Koristimo ga za posao, zabavu, komunikaciju, istraživanja i sl.
Hoćemo li računalo u određenom trenutku koristiti za posao, zabavu ili nešto treće određujemo programom!

Najjednostavnije rečeno:

Program je skup naredbi (instrukcija) koje su poredane po strogo određenom redoslijedu i koje nakon izvršavanja daju nekakav rezultat.

Je li taj rezultat onakav kakav smo očekivali ovisi o tome koliko smo uspješno shvatili, razradili i napisali naš program.

Vrlo je važno shvatiti da se svaki ozbiljniji program sastoji od tri gotovo potpuno odvojena dijela:

  • unosa podataka za obradu
  • obrade unesenih podataka
  • prikaza rezultata.

Promjenom redoslijeda ovih dijelova programa promijenit ćete i njegov rezultat!

Jednostavnim rječnikom, to znači da ne možete na početku programa "popisati potrebne formule", pa onda "uvrstiti brojeve" kao što to radite npr. u matematici.

Naredba

Ranije smo definirali program kao skup naredbi. To znači da je naredba osnovni element svakog programa.

Nizanjem naredbi u određenom redoslijedu dobivamo program. Svaka izostavljena naredba ili naredba postavljena na neko drugo mjesto u programu promijenit će rezultat programa.

U literaturi ćete za naredbu pronaći i naziv instrukcija.

Programski jezik

O programskim jezicima detaljnije ćemo govoriti u narednim poglavljima. Za sada je dovoljno reći da je programski jezik umjetno kreiran jezik pomoću kojeg programer piše program (programira).

Kao što je osobi koja razumije jedino engleski jezik potrebno nešto objasniti na tom jeziku, tako i s računalom treba komunicirati na jeziku koji ono razumije.

To nije baš jednostavno, jer znamo da računalo razumije samo jedinice i nule. Srećom postoje ljudi koji su taj problem uspješno riješili razvijanjem tzv. programa prevoditelja.

Nakon što smo se upoznali sa osnovnim pojmovima vezanim uz programiranje, vrijeme je da detaljnije proučimo čitav proces programiranja. U sljedećoj lekciji ukratko ćemo navesti etape kroz koje prolazi svaki program tijekom nastajanja.