Više o programiranju

     

 

Razvoj programa i programskih jezika prati razvoj računala. Ali na samom početku nije bilo tako. Namjenu računala određivalo je sklopovlje, a ne program. Kada se namjena računala trebala promijeniti, mijenjani su određeni dijelovi u računalu. Za takva računala kažemo da nisu "programibilna".

Nedostaci "neprogramabilnih" računala uočeni su vrlo brzo i krenulo se u razvoj višenamjenskih ("progamabilnih") računala.

Pokušajte zamisliti kako u trenutku kada postanete umorni od izrade programa i odlučite odigrati igricu, morate otvoriti kućište i promijeniti neki od fizičkih dijelova računala. Kada se odlučite vratiti na programiranje ili poželite pogledati što je novog na vašoj omiljenoj web stranici, morate ponoviti isti postupak.

Bi li u tom slučaju računala bila dijelom našeg života kao što su to danas?