Proces programiranja - etape

     

 

Izrada programa nije niti malo lagan i brz proces. Prije pisanja programa u odabranom programskom jeziku, potrebno je problem dobro definirati i analizirati, te sastaviti algoritam prema kojem će se napraviti program. Niti nakon izrade programa u programskom jeziku proces programiranja nije završen. Potrebno ga je detaljno testirati, izraditi upute za korisnike i dokumentaciju te ga stalno održavati i nadograđivati.

Jeste li ikada razmišljali o tome da vaš posao u budućnosti bude programiranje? Ipak je to jedan od najbolje plaćenih poslova u svijetu :).

Najčešće programer-a zamišljamo kao osobu koja, kad dobije zadatak, po dvadesetak sati dnevno sjedi za računalom i piše linije i linije kôda. Ali stvarna slika je puno drugačija.

Postoji nekoliko razloga za to:

Kako i sami vidite, koraka u programiranju je puno. Zbog toga ćemo svaki od njih objasniti kroz primjer.

Nakon općenitog upoznavanja sa procesom programiranja, u sljedećim ćemo se lekcijama upoznati sa svakom etapom posebno. Krenut ćemo od zadavanja zadatka.