Zadavanje zadataka

     

 

Prvi korak u izradi programa je zadavanje zadatka. Zadatak treba biti dobro definiran i potpuno jasan. Važno je dobro definirati skupinu dozvoljenih ulaznih podataka i skupinu dozvoljenih rezultata.

Zadatak zadaje naručitelj programa. U stvarnom svijetu to su pojedinci ili predstavnici različitih tvrtki koje trebaju određeni program.

U školi su to vaši profesori, a na natjecanjima autori zadataka.

U svim ovim slučajevima naručitelj vam, prilikom zadavanja zadataka, treba dati jasne upute. Pod uputama za zadavanje zadatka podrazumijevamo što točno program mora raditi, s kakvim podacima moramo raditi te koji su prihvatljivi rezultati.

Primjer 1:

Prijatelj iz paralelnog razreda bio je nepažljiv na satu matematike i dobio je za domaću zadaću 20 zadataka u kojima je trebao izračunati površinu i opseg pravokutnog trokuta na osnovu nekih zadanih vrijednosti.

Nakon nekoliko riješenih zadatka primijetio je da su to zadaci istog tipa, samo s drugačijim brojevima.

Nakon kratkog razmišljanja shvatio je da bi se svi zadaci mogli riješiti koristeći istu metodu rješavanja.

Kako zna da vi pohađate online tečaj "Osnove programiranja", zamolio vas je da napravite program koji će mu omogućiti da unosi duljine kateta pravokutnog trokuta, a na zaslon ispisuje površinu i opseg zadanog trokuta. Još vas je upozorio da duljine stranica mogu biti pozitivni realni brojevi, te da su rezultati također pozitivni realni brojevi zaokruženi na tri decimale.

Time vam je potpuno zadao zadatak. Naveo je što želi, te kakvi trebaju biti ulazni i izlazni podaci.

Vježba 1:

Proučite tekst sljedećeg zadatka i utvrdite je li vam naručitelj zadatka dao sve potrebne podatke kako bi kreirali traženi program.

Kreirajte program koji na zaslon ispisuje sve potencije broja n.

Svoje odgovore objavite u diskusiji u temi "Etape programiranja"

Nakon što je naručitelj zadao zadatak, potrebno ga je analizirati. Prilikom analize zadatka moramo voditi računa o određenim postupcima. Više o definiranju postupaka prilikom analize zadataka pogledajmo u idućoj lekciji.