Prevođenje programa

     

 

Program napisan u višem programskom jeziku razumljiv je korisniku (preciznije, programeru), ali nije razumljiv računalu. Da bi računalo razumjelo jedan takav program, potrebno ga je prevesti u strojni jezik. Za ovu etapu nisu zaduženi programeri, već su razvijeni posebni programi prevoditelji.

Recimo da vi ne razumijete njemački jezik a imate nekoliko važnih dokumenata na njemačkom jeziku koje trebate pročitati. U tom slučaju svaki dokument će trebati prevesti, a upravo to vam može napraviti prevoditelj.

Za prevođenje programa u strojni jezik postoje posebni programi prevoditelji.

Oni se dijele u dvije skupine:

  • Interpreteri - programi prevoditelji koji prevode naredbu po naredbu programa i svaku naredbu odmah izvršavaju. Pri tom ne kreiraju izvršni kod. Programski jezik BASIC najčešće koristi interpreter. Iako se u novijim verzijama programi mogu kompajlirati kako bi nastao i izvršni kod.

  • Kompajleri (eng. compilers) - programi prevoditelji koji prevode čitav program, kreiraju izvršnu verziju, a zatim nju izvršavaju. Programski jezik C koristi kompajler

Za vrijeme prevođenja otkrivaju se sintaktičke i leksičke pogreške.

Vježba 1:

Znate li odgovor na pitanje što je to izvršni kod? Zbog čega nam je bitno da ga možemo napraviti?

Svoje odgovore objavite u diskusiji u temi "Etape programiranja"