Testiranje programa

     

 

Nakon što je program kodiran i preveden programer je siguran samo u činjenicu da je izrađen u skladu sa pravilima programskog jezika. Je li program u skladu sa algoritmom i je li algoritam ispravan otkriva se tek u etapi testiranja programa. Na dobro odabranim primjerima za testiranje provjerava se logička ispravnost programa. Osim na podacima unutar dozvoljenog opsega važno je program testirati na graničnim podacima i podacima izvan dozvoljenog opsega, jer se u tim slučajevima mogu dobiti pogrešni rezultati!

U početku vaše programerske karijere (čitaj, sljedećih tjedan ili dva :)) često ćete pomisliti da je najteže ispravno napisati program i uspješno ga prevesti. Program prevoditelj je nemilosrdan i upozorava na svaku i najmanju pogrešku. Ponekad će ispisati više pogrešaka nego što ima linija kôda.

No, kad program prevoditelj javi da je prevođenje prošlo uspješno, to ni izdaleka ne znači da je program ispravan. Znamo jedino da je napisan po svim pravilima programskog jezika.

U prošloj smo lekciji rekli da se kompajliranjem otkrivaju samo sintaktičke i leksičke pogreške. Provjeru ispravnosti programa i otkrivanje logičkih pogrešaka daje detaljno testiranje programa.

Za testiranje se uzimaju dobro odabrani ulazni podaci za koje znamo izlazne vrijednosti.

Ukoliko program ne prolazi testiranje, najprije moramo provjeriti jesmo li ispravno prepisali sve formule i postupke koje smo predvidjeli u algoritmu, te jesmo li odabrali dobar tip podataka.

Ukoliko ni tada ne pronađemo pogrešku, moramo se vratiti na analizu zadatka i promijeniti algoritam.

Ponekad će biti jednostavnije napraviti novi algoritam nego prepraviti stari!

Primjer 1:

Testirajmo sada programe za izračunavanje površine i opsega pravokutnog trokuta! Ovdje možete testirati program napisan u C-u.

Uputa:

Za testiranje programa, pritisnite gumb Pokreni. Za katetu a upišite broj 4, a za katetu b broj 5 i pritisnite gump Izvrši.

Na zaslonu će se ispisati tekst: "Površina danog trokuta je 10, a opseg 15.40"

Jesu li to točni rezultati?

Vježba 1:

Pokušajte sami napraviti jedan test primjer.

Kada je testiranje završeno, program je spreman za predaju naručitelju. Prije predaje potrebno je napraviti dokumentaciju koja je izuzetno važna u trenucima u kojima je na programu potrebno napraviti dodatne zahvate.

Više o dokumentaciji saznat ćete u sljedećoj lekciji ovog tečaja.