Ispis vrijednosti

     

 

Kao i za ispis teksta, i za ispis vrijednosti najčešće se koristi funkcija printf(). Način ispisa vrijednosti definira se formatima, koji su usko su vezani uz tipove podataka. Osnovne oznake formata su: %d (za cijele brojeve), %f (za realne brojeve) i %c (za znakove).

Za ispis vrijednosti također se koristi funkcija printf(), samo malo drugačijeg oblika.

Kod ispisa vrijednosti, osim primjene funkcije za ispis, potrebno je definirati format ispisa.

Formatom se definira način ispisa vrijednosti, a usko je vezan uz tipove podataka.

Najčešće korištene oznake formata za ispis su:

Format

Značenje

%dcijeli broj
%frealan broj
%lfrealan broj dvostruke preciznosti
%erealan broj u E notaciji
%cznak
%sniz znakova

Sada možemo prikazati opći oblik funkcije za ispis vrijednosti:

printf("lista_formata", popis vrijednosti);

Unutar navodnika uređuje se izgled ispisa, a u popisu vrijednosti redom se navode vrijednosti za ispis.

Primjer 1:

Funkcija printf("%d %d", 12,4); će na zaslon ispisati brojeve 12 i 4. Oni će u ovom slučaju biti odvojeni razmakom (jer su formati %d i %d odvojeni razmakom).

Vježba 1:

Istinitost prethodne tvrdnje provjerite na sljedećem programu. Gumbom "Testiraj" pokrenut ćete program u kojem su formati odvojeni razmakom, dok ćete gumbom "Odvoji zarezima" prikazati program u kojem su formati odvojeni zarezima. I taj program možete pokrenuti gumbom "Testiraj". Uočavate li razliku?

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
main()
{
 printf("%d %d",12,4);
 getch();
}

Kako bi ispisali brojeve 12 i 4, svaki broj u novi red? Pokušajte!

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
main()
{
 printf("%d %d",12,4);
 getch();
}

Ovom lekcijom završeno je poglavlje vezano za ispis podataka. U sljedećem poglavlju bavit ćemo se aritmetičkim operatorima i matematičkim funkcijama. Riješite zadatke za samoispitivanje i vježbu kako bi utvrdili i provjerili svoje znanje.