Jednostruko grananje

     

 

Naredbe grananja dijelimo na naredbe za jednostruko i naredbe za višestruko grananje. Jednostruko grananje se koristi kada je naredbu ili blok naredbi potrebno izvršiti jedino ako je dani uvjet ispunjen. Za jednostruko grananje koristi se naredba if.

U prethodnoj lekciji naučili ste uspoređivati vrijednosti. Operacije uspoređivanja najčešće se koriste u programima u kojima tijek programa ovisi o danom uvjetu, odnosno u programima koji zahtijevaju naredbe grananja.

Jednostruko grananje koristi se u slučajevima u kojima je naredbu ili blok naredbi potrebno izvršiti jedino ako je dani uvjet ispunjen - kada je vrijednost zadanog relacijskog ili aritmetičkog izraza različita od nule.

Za jednostruko grananje koristi se naredba if.

Opći oblik (sintaksa) naredbe je:

if (uvjet) naredba;

Uvjet može biti relacijski ili aritmetički izraz. Naredba unutar if će se izvršiti jedino ako je uvjet različit od nule. Ako je uvjet jednak nuli, naredba iza if se preskače i izvršava se prva sljedeća naredba.

Primjer 1:

Program ispisuje vrijednost drugog korijena pozitivnog realnog broja.


#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>

main()
{
float x;
 printf("Upisite pozitivan realan broj: ");
 scanf("%f",&x);
 if (x>=0) printf ("Vrijednost drugog korijena broja %.2f je %.2f",x,sqrt(x));
 getch();
}

Testiranjem programa provjerite njegovu ispravnost. Odaberite proizvoljne testne primjere, ali neka barem jedan od njih bude negativan broj.

Izvršavanje programa pokrenite klikom na gumb "Testiraj"

Vježba 1:

Sljedeći program dopunite naredbom kojom ćete za negativan realan broj ispisati na zaslon poruku: "Upisani broj je negativan"!#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>

main()
{
float x;
 printf("Upisite jedan broj: ");
 scanf("%f",&x);
 
 getch();
}

Želimo li u slučaju da je uvjet ispunjen izvršiti više od jedne naredbe, potrebno ih je izdvojiti u blok naredbi. O bloku naredbi bit će riječi u sljedećoj lekciji.