Vježba for u osmom poglavlju

     

 

Pokrenite Dev-C++ i pokušajte samostalno riješiti sljedeće zadatke. Prilikom rješavanja koristite for naredbu.

Ne zaboravite da je programiranje proces koji na početku zahtjeva olovku i papir, a tek onda računalo!

 1. Dovršite program koji radite za vaše biologe. Koristeći naredbu for napravite program kojim ćete omogućiti unos temperature zraka za 7 dana u tjednu. Program treba izračunati i ispisati na zaslon prosječnu tjednu temperaturu.
  Podaci za testiranje:

  ulaz

  izlaz

  4, 3, 4, 5, 7, 1, 3

  3.86

  0, -1, -3, 3, 0, 1, 2

  0.29

  12, 15, 17, 9, 8, 10, 16

  12.43

 2. Napravite program koji na zaslon ispisuje sve dvoznamenkaste brojeve.
  Podaci za testiranje:

  izlaz

  10, 11, 12, ...98, 99

 3. Napravite program koji na zaslon ispisuje sve dvoznamenkaste parne brojeve.
  Podaci za testiranje:

  izlaz

  10, 12, 14, ..., 96, 98

 4. Napravite program koji na zaslon ispisuje sve brojeve između 100 i 200 djeljive sa 26.
  Podaci za testiranje:

  izlaz

  104, 130, 156, 182

 5. Napravite program koji na zaslon ispisuje sve troznamenkaste brojeve kod kojih je prva znamenka jednaka posljednjoj.
  Podaci za testiranje:

  izlaz

  101, 111, 121, ..., 989

 6. Potpuno parni brojevi su parni brojevi kod kojih je svaka znamenka paran broj. Napravite program koji za uneseni peteroznamenkasti cijeli broj ispisuje je li ili nije potpuno paran.
  Podaci za testiranje:

  ulaz

  izlaz

  13261

  Uneseni broj nije potpuno paran broj

  24680

  Uneseni broj je potpuno paran broj

  23468

  Uneseni broj nije potpuno paran broj

 7. Napravite program koji će na zaslon ispisati zbroj prvih 20 prirodnih brojeva.
  Podaci za testiranje:

  izlaz

  210