Završno ponavljanje

   
  

1. Radni zadatak - za provjeru

Napišite program livada koji će nacrtati livadu s cvjetovima čije su latice pravilni mnogokuti sa stranicama duljine 50. Dobro promotrite sliku i najprije uočite koji mnogokuti su latice i koliko latica ima svaki cvijet.

Rješenje zadatka spremite pod imenom livada.lgo